home
Lise Caspar, mäklare på Franska Rivieran
Kontakt
Lise Thorsen Caspar
+33 (0)6 03 42 19 27
post@vivreenprovence.fr
 
Reference
bostadstyp
pris
stad
sovrum
 
 
 
visa alla bostäder
på kartan
visa alla bostäder<br>på kartan

ATT KÖPA BOSTAD I FRANKRIKE


Vivre en Provence är etablerade i Frankrike och vi är alltid tillgängliga för visningar av bostäder i Provence och på franska Rivieran. 
Utöver det arrangerar vi flera gånger om året presentationsmöten i Norge och Sverige. Visningar i Frankrike sker på individuell basis. Du kan avtala möte när det passar dig bäst så gör vi en gemensam genomgång av de objekt du vill se på. 

Köpprocessen:


I Frankrike genomförs ett bostadsköp i flera etapper :


1.
Reservationskontrakt (Contrat de réservation eller Compromis de vente)

När en köpare bestämmer sig för en bostad fyller man i ett så kallat reservationskontrakt. Detta kontrakt medför inbetalning av en handpenning på ca. 2 - 5 % av köpesumman för nybyggnationer och 10% för existerande bostäder. Beloppet går in på ett spärrat konto i kundens namn, antingen hos banken eller hos notarien. Reservationskontraketet innehåller all relevant information om det kommande köpet och för nybyggda bostäder även planritningar och en teknisk beskrivning.

 

När reservationskontraktet skrivits under av köparen skickas det till säljaren (byggherren eller den privata ägaren) via rekommenderat brev. Köparen har en betänketid på sju dagar – den så kallade ångerveckan, inom vilken han har rätt att dra sig ur köpet och få tillbaka utbetald handpenning.

 

Om man angivit i reservationskontraktet att man kommer att söka ett franskt lån för att finansera sitt köp bör man ganska omgående kontakta banken. Franska banker kan ge avslag och får man inte igenom sin låneansökan har man som regel rätt att dra sig ur köpet. Lån tagna i andra länder betraktas som ett kontantköp och därmed kan man inte utnyttja ett eventuellt avslag för att upphäva köpet.

2.
Köpekontrakt (Acte authentique de vente)

När betänketiden på sju dagar löpt ut kan notarien börja förbereda det egentliga köpekontraktet. Det tar normalt sett mellan 6 till 8 veckor mellan reservationskontraktet och det slutgiltiga kontraktet, det kan gå fortare om det inte ansökts om lån i Frankrike. Köpekontraktet innehåller detaljerade uppgifter om köparen och om säljaren, priset och för nybyggda bostäder även kvalitetsgaranti och färdigställandegaranti. Dessa garantier är obligatoriska för alla nybyggnationer i Frankrike. 

Notariens roll

 

  I Frankrike går all försäljning och köp av fastigheter via notarien (Notarius Publicus) som i egenskap av statlig tjänsteman garanterar köparens juridiska trygghet.

Notarien förbereder det slutgiltiga köpekontraktet och försäkrar sig om att egendomstransaktionen sker enligt reglerna. 

Notariens uppgift är att samla in alla nödvändiga uppgifter för att kunna upprätta kontraktet på ett sådant sätt att framtida tvister undviks. Notarien kontrollerar båda parters identitetsuppgifter, försäkrar sig om att inget annat parti har förköpsrätt på egendomen, att egendomen inte är belånad och att alla obligatoriska besiktningar gjorts innan kontraktet skrivs under.

Notarien upprättar en lagfart som sparas i dennes arkiv i 100 år och därefter i riksarkivet.    


Vivre en Provence hjälper dig


Vi ledsagar dig genom hela köpprocessen, från ditt första besök ända tills du flyttar in i din nya bostad. 


     • Alla dokument är ju självfallet skrivna på franska och enligt franska bestämmelser. I vissa fall finns en enklare förklaring på engelska. Vivre en Provence hjälper dig med en fullständig genomgång av innehållet. 


     • Vi assisterar dig i kontakten med byggherrar, säljare och notarie, för underskrivande av kontraktet och om du har särskilda frågor och önskemål.

 

     • Vi förklarar hur ett bostadsköp i Frankrike går till och hjälper dig att förstå alla olika dokument som du får dig tillsända av notarien. 


     • Vi närvarar vid underskrivande av köpekontraktet hos notarien tillsammans med säljaren och för utländska kunder tillkallar vi en auktoriserad översättare.

     • Vi bistår dig när du ska installera dig i din nya bostad.


Vårt mål är att vara ett verkligt stöd för dig när du köper bostad i Frankrike och att finnas där när du behöver oss, genom hela processen. 

Fördelarna med att köpa nyproducerat

I Frankrike är det mycket vanligt att köpa bostad under byggnationen eller innan bygget ens är påbörjat, dvs. att köpa på planritning,  ”La Vente en Etat Futur d'Achèvement ” - förkortat till ”VEFA”, och denna form av bostadsköp lyder under stränga förordningar. Man väljer sin bostad utifrån arkitektritningar och viktiga kriterier är läge, våningsplan, planlösning…och såklart budget.


Du får information om:

- Lägenhetens eller husets totala boyta

- Detaljerade planritningar med boarea rum för rum

- Placeringen i byggnaden när det gäller lägenhet

- En planritning av området

- Riktning (söder, öster, etc.)

Köp av bostad under byggnation har följande fördelar:

• 10-årsgaranti på strukturen (väggar och tak)

• 2-årsgaranti för alla installationer som inte hör till strukturen

• Anpassade planritningar (beroende på i vilken fas bygget befinner sig)

• Val av golv (oftast klinker)

• Reducerade notarieavgifter (ca 2,5% istället för de 6-8% som gäller för existerande bostäder) 

• Delvis ingen fastighetsskatt under de två första åren

• Modern utrustning och stränga byggregler

Ett fast pris gäller vid köp av dessa bostäder. Alla nya projekt har färdigställandegaranti.

 

 


juridisk information - översiktskarta - rättigheter