home
Lise Thorsen Caspar, din støttespiller for bolig i Provence og på Rivieraen
Kontakt
Lise Thorsen Caspar
+33 (0)6 03 42 19 27
post@vivreenprovence.fr
 
Reference
boligtype
prisklasse
by
soverom
 
 
 
vis alle
tilbudene
på kartet
vis alle<br>tilbudene<br />på kartet

Kjøp av bolig i Frankrike

 

Vivre en Provence er etablert i Frankrike og er til enhver tid tilgjengelig for visninger av eiendommer i Provence og på den Franske Riviera.

I tillegg arrangerer vi flere ganger i året presentasjonsmøter i hele Norge og i andre land. Visninger i Frankrike foregår på individuell basis. Du kan dermed avtale møte her nede når det passer deg best og vi blir sammen enige om et opplegg og bestemmer hvilke prosjekter som skal besiktiges.

Kjøpsprosessen

 

I Frankrike foregår et boligkjøp i 2 etapper:

1. Reservasjonskontrakt (Contrat de Réservation)

Når en kjøper bestemmer seg for en bolig fyller man ut en reservasjonskontrakt. En reservasjon er kun gyldig om det samtidig foretas en bankoverføring av 2-5 % av kjøpssummen for nye boliger og 5-10% for eksisterende boliger. Dette beløpet går inn på en sperret konto i kundens navn, enten hos notar eller i en bank som har lov til å håndtere denne typen reservasjonsdepositum.

Reservasjonskontrakten inneholder:
- Kontrakten
- For nye boliger dessuten: 
  • Teknisk beskrivelse
  • Plantegninger

Når reservajonskontrakten er signert av kjøper overføres den til eier/utbygger, signeres der og sendes tilbake til kjøper per rekommandert brev.

Etter at kjøper har mottatt kontrakten igjen hjemme hos seg har man i henhold til fransk lov 7 dagers betenkningstid. Dersom man velger å ikke beholde reservasjonen har man muligheten til å trekke seg fra handelen uten å måtte angi grunn, og dermed få tilbakebetalt reservasjonsdepositumet i sin helhet dersom annuleringen finner sted innenfor betenkningsfristen.

Dersom man i reservasjonenkontrakten har angitt at man ønsker fransk lån for kjøpet må man ganske raskt kontakte bank for tilbud. Dersom franske banker avslår å gi lån vil man ikke etter de franske reglene framtvinge et kjøp og kjøper vil dermed ha mulighet til å trekke seg fra handelen (selger har mulighet til å overprøve avslaget). Lån i andre land enn Frankrike ses som ”kontant” kjøp og man kan dermed ikke benytte seg av denne annuleringsregelen.

2. Salgsavtale (Acte autentique)

Når betenkningstiden på 7-dager er utløpt kan notaren som er utpekt for å håndtere kjøpet begynne å forberede endelig salgsavtale. Det tar normalt sett 6-8 uker mellom reservasjon og endelig avtale, det kan gå raskere dersom det ikke er lån i Frankrike.

Salgsavtalen oppgir i detalj hvem som er selger og kjøper, hva som selges og til hvilken pris, i tillegg skal det for nye boliger stadfestes for utbyggers kvalitetsgarantier og bankgarantier for ferdigstillelse. I Frankrike er disse obligatoriske for alle nybygg.

 

 

Notarens rolle

 

I Frankrike går alle salg av eiendom via Notarius. Notarius skal, som Offentlig Tjenestemann, kvalitetsikre kontrakten helt konfidensielt, og sørge for kjøpers juridiske trygghet.
Notaren forbereder den endelige salgskontrakten på vegne av sine kunder, og passer på at overføring av eiendom skjer på rett måte.


Notarens rolle er å samle alle nødvendige dokumenter for å sette opp kontrakten slik at senere eventuelle tvister unngås.

Viktige momenter er:

- Sjekke identiteten til partene i kontrakten, deres sivilstatus osv.
- Kontrollere selgers skjøte
- Sjekke at det ikke finnes andres fortrinnsrett til eiendommen
- Kontrollere at obligatoriske undersøkelser vedrørende boligen er blitt foretatt før den endelige signering finner sted.

 

Når kontrakten er signert er det notarens ansvar å tinglyse skjøtet. Eiendomsoverdragelsen blir  ført inn i pantebøkene, og den nye eieren registert som ny hjemmelshaver. Målet er å gi full oversikt over alle eiendomsrettigheter på bygningen og eventuelle heftelser. Notarius har alene tilgang til dette registeret.


Endelig sikrer Notarius oppbevaring av skjøtet i 100 år på sitt kontor. Deretter blir dette oppbevart i Riksarkivet, og snart i elektronisk form.

 

 

Vivre en Provence hjelper deg 

 

Vi følger deg gjennom hele salgsprosessen, fra de første besøk frem til du er godt installert i ditt nye hjem.

• Alle kontraktsdokumenter (reservasjonskontrakt, endelig kontrakt, tekniske beskrivelser) er skrevet på fransk og er tilpasset fransk lovgivning. I enkelte tilfeller foreligger det engelsk forklaring. Vivre en Provence vil hjelpe deg med en nøye gjennomgang slik at du forstår innholdet fullstendig.

• Vi hjelper deg i kontakten med Utbygger / Selger og Notar for å organisere signering av den endelige kontrakten. Det kan eventuelt organiseres et møte med notaren før endelig signering for å diskutere særskilte forhold.

• Vi forklarer deg hvordan kjøp av eiendom i Frankrike foregår og hjelper deg med å forstå de ulike dokumentene Notarius sender deg.
• Vi sørger for avtale på Notarius' kontor sammen med Utbygger / Selger, og for utenlandske kunder tilkaller vi en offisiell oversetter til morsmålet.

 • Vi bistår deg ved overtakelse av din bolig.

Vi ønsker å gi deg en reell støtte under ditt kjøp av en eiendom i Frankrike og hjelper deg hele veien der det er behov.

 

 

Hvorfor kjøpe bolig med framtidig ferdigstillelse

 

I Frankrike er det meget vanlig å kjøpe bolig før eller under byggingen (”La Vente en Etat Futur d'Achèvement ” - forkortet til ”VEFA”) og denne salgsmåten er strengt regulert av fransk lov. Man velger sin bolig etter arkitekttegninger, og viktige valgkriterier er himmelretning, etasjevalg, planløsning,..... og budsjett.

Du vil få opplysninger om:
- Den totale boligflaten for huset eller leiligheten
- Detaljert oversikt over areale rom for rom
- Om det er en leilighet, beliggenheten i bygningen
- Generell plan over området  
- Himmelretning


Kjøp av bolig under oppføring gir følgende fordeler:
• 10-årsgaranti for strukturen (vegger og tak)
• 2-årsgaranti for alt utstyr som ikke er lagt inn i strukturen
• tilpasning av plantegningen (avhengig av framdrift)
• valg av gulvdekke (som oftest fliser)
• reduserte kjøpsomkostninger, kalt "notarutgifter" (ca 2,5% sammenlignet med 6-8 % for eksisterende boliger)
• delvis fritak fra eiendomsskatt de 2 første årene
• moderne utstyr og strenge byggeregler

Når man har reservert en bolig, er det fast pris fram til levering.
Alle nye prosjekter har bankgaranti for ferdigstillelse.

generelt - oversikt nettsider - rettighetshaver